השתלמות שנתית לממונות למניעת הטרדה מינית

ההשתלמות השנתית לממונות למניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה

במסגרת פורום bsafe קמפוסים ללא הטרדה מינית (בראשותה של פרופ' רחל ארהרד) תחל ב-5 לדצמבר השתלמות לממונות חדשות למניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה.

 

אוניברסיטת תל אביב לקחה על עצמה, זו השנה השלישית, את האחריות על ההשתלמות לממונות חדשות, כפי שמתחייב מהתיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, סעיף 9 (א1) (4) מחודש יולי 2014.

 

להשתלמות תגענה ממונות מאוניברסיטאות וממכללות ברחבי הארץ, ותוקנה להן תשתית ידע ומידע על היבטים חברתיים, משפטיים, פסיכולוגיים וניהוליים של התופעה. בתוך כך ירכשו כישורים ומיומנויות לבירור פניות בנושא ולפעולות הסברה והדרכה למניעת התופעה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive