"בתיקון" - חידושי תקנון למניעת הטרדה מינית באקדמיה

פורוםbsafe קמפוסים ללא הטרדות מיניות קיים ביום 22/12/15 מפגש לממונות על מניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה בנושא: חידושים בתקנון למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה העברית

כחמישים ממונות ויועצות משפטיות מהאוניברסיטאות והמכללות, מן הנגב ועד הגליל, התכנסו בבניין לרפואת שיניים למפגש בנושא התקנון המחודש של האוניברסיטה העברית.

 

עו"ד פפי יקירביץ' - היועצת המשפטית של אוניברסיטה העברית, בשיתוף הממונה על מניעת הטרדה מינית - סוזי גליזגמן ועו"ד מאיה צמח מן הלשכה המשפטית, הציגו בפני המשתתפות את תהליך חידוש התקנון, על מורכבותו המשפטית, המוסרית והרגשית.

 

עו"ד יקירביץ סקרה את היסטוריית ההטרדות המיניות באוניברסיטה העברית, ושיתפה בפיקנטריה הרלוונטית להבנת ההקשר והרקע שהובילו לשינויים. במהלך דבריה הציגה עו"ד יקירביץ את השינויים מהמהותיים בתקנון המחודש כגון הכשרת מלוות למתלוננות, בית דין מיוחד למניעת הטרדה מינית הכול גם נציגי ציבור, ועוד.

 

המפגש הציף שאלות עימן מתמודדות הממונות, חדשות כוותיקות, ונוצר שיח מעניין ומפרה. שוב התחדדה ההבנה, כי מפגשי למידה מסוג זה חיוניים לעבודתן של ממונות, וכי ניתן להפיק תועלת רבה מן הידע והניסיון שצוברות הממונות מעבודתן השוטפת.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive