מפגש פורום bsafe - קמפוסים ללא הטרדות מיניות מאי 2015

מפגש לנציבות הממונות על מניעת הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

מפגש לנציבות הממונות על מניעת הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

ב -26 למאי 2015 ערך פורום " bsafe קמפוסים ללא הטרדות מיניות"  מפגש שעסק בתיקון לחוק למניעת הטרדה מינית אשר נכנס לתוקפו ביולי 2014 ובו נכתב:

 

"מוסד כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט התשס"ז-2007 יגיש אחת לשנה לרשות לקידום מעמד האישה ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת דיווח על הפעולות שננקטו, כמות התלונות שהוגשו ואופן הטיפול בהן...... "

 

 

במפגש, אותו הנחו  פרופ' רחל ארהרד - הנציבה למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב וד"ר נויה רימלט מאוניברסיטת חיפה, השתתפו ממונות מכלל המוסדות האקדמיים בישראל - אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות ומכללות להכשרת מורים.

 

 

למפגש היו שני חלקים: החלק הראשון הוקדש לבירור מושגים מקצועיים הרלוונטים לדו"ח ובחלקו השני התקיימה היוועצות עמיתים אודות מקרים מורכבים מעוררי דילמות אתיות, משפטיות ופרקטיות אשר התפרסמו בעת האחרונה באמצעי התקשורת.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive